Innlogging til Solshop
logo

N Y H E T E R

 

.........................................

INFOVIDEO

Informasjonsvideo om hvor viktig solen er, og om ensidig forskning de siste 40 årene.Les mer

.........................................

PROFESSOR MOAN I "VERDT Å VITE"

Hør radioopptak fra "Verdt å vite" NRK P2 den 24.03.10. innholdet omhandler bl.a Solens egenskaper i forbindelse med MS, D-vitaminer og generelt om solens positive egenskaper.

.........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luxura produseres av Hapro og leverer kvalitet i høyklasse.

Hapro står som en av de fremste i utvikling og produksjon for neste genrasjon og setter kundenes behov og sikkerhet i høyklasse.

Dette er soler som dine kunder vil elske for sin moderne design og tekniske tillegg for kresne kunder.

Norsk Solariumservice AS WEB-sideinformasjon om rettigheter og merknader.

Juridisk merknad
Norsk Solariumservice AS er svært glade for at du har valgt å besøke dette Web-området. Takk for at du er interessert i vårt selskap!

Beskyttelse av data
Du vil kanskje hvert bli bedt om å oppgi personlig informasjon. Du er ikke forpliktet til å svare på disse spørsmålene, men hvis du gjør det, vil det bli betraktet som en tillatelse til at vi kan behandle og gjøre bruk av den informasjonen du gir. Alle personlige data som hentes inn via vårt Web-område, brukes utelukkende til behandling av deg som kunde, samt til å sende deg produktinformasjon eller presentasjon av ulike tilbud, som sendes til firmaer som er en del av Norsk Solariumservice AS. Vi distribuerer ikke dataene til noen andre parter. Du kan føle deg forvisset om at opplysninger som du gir, vil bli behandlet som konfidensielle data i henhold til norsk personvernlovgivning.

Innholdet på Norsk Solariumservice AS sitt-område og ansvarsfraskrivelse
Norsk Solariumservice har som mål å holde informasjonen på dette Web-området korrekt og oppdatert. Acer har imidlertid ingen forpliktelser til å gjøre det. Norsk Solariumservice kan når som helst og uten varsel legge til ny informasjon eller foreta endringer på dette Web-området, og på samme måte fjerne alt innhold eller deler av innholdet på Web-området.

Innholdet på dette Web-området gis uten noen som helst garantier om den tilgjengelige informasjonens nøyaktighet. Brukeren gjøres uttrykkelig oppmerksom på at Web?området kan inneholde typografiske feil samt feilaktig, ufullstendig eller utdatert informasjon. Bruken av den informasjonen som gis på dette Web-området, skjer helt og holdent på brukerens ansvar. Norsk Solariumservice AS fraskriver seg spesielt ethvert ansvar for at informasjonen på dette Web-området er nøyaktig, fullstendig eller egnet til et bestemt formål. Norsk Solariumservice AS fraskriver seg også uttrykkelig ethvert ansvar i tilfeller der brukeren stoler på nøyaktigheten og fullstendigheten til innholdet på dette Web-området, og som følge av det påføres skade eller økonomiske tap. I tilfeller der bruken av dette Web-området eller den informasjonen som det inneholder, medfører service på datamaskinen eller reparasjon eller utskifting av den eller gjenoppretting av tapte data, kan Norsk Solariumservice AS herved bekrefte at selskapet ikke vil dekke kostnadene ved slike handlinger. Norsk Solariumservice AS fraskriver seg også ansvaret for eventuelle tap av kontrakter eller eventuelle indirekte eller tilfeldige skader eller driftstap som oppstår som følge av bruken av denne informasjonen.

Koblinger til og fra Web-området til tredjeparter
Koblinger (links) fra dette Web-området til tredjeparters Web-områder gis bare av praktiske hensyn.
Når du bruker slike koblinger, føres du bort fra dette Web-området og det skjer på ditt eget ansvar. Norsk Solariumservice AS er ikke i stand til og har heller ikke sjekket Web-områdene til tredjeparter. Norsk Solariumservice AS fraskriver seg derfor ethvert ansvar når det gjelder innholdet på slike Web-områder. Ansvarsfraskrivelsen gjelder også for alle resultater som oppstår eller oppnås som følge av bruken av tredjeparters Web-områder. Bruk av tredjeparters Web?områder skjer i henhold til betingelsene for bruk av de aktuelle Web-områdene.

Norsk Solariumservice AS Web-område kan kobles til andre Web-områder uten at Acer får kjennskap til dette. Acer fraskriver seg ethvert ansvar for produksjon, innhold eller en hvilken som helst forbindelse til Norsk Solariumservice AS fra tredjeparters Web-områder.

Elektroniske koblinger til dette Web-området er forbudt dersom det ikke foreligger tillatelse til dette fra Norsk Solariumservice AS. Eventuelle forespørsler om å opprette koblinger til dette Web-området, bør rettes til Norsk Solariumservice AS Bjorøygården, 5353 Straume.

Opphavsrett
©2010 Med enerett for Norsk Solariumservice AS. Grafikk, lyd, tekst, bilder, animasjoner og videoer, samt deres anvendelse på Norsk Solariumservice AS Web-område, er beskyttet ifølge nasjonale lover om opphavsrett samt internasjonale konvensjoner og copyrightlover. Innholdet på dette Web-området kan ikke kopieres, behandles, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter i forbindelse med kommersielle formål. Dette Web-området inneholder også bilder som tredjeparter har opphavsrett til.

Bruk utenfor Norge
Norsk Solariumservice AS gir ingen garantier om at innholdet på dette Web-området er egnet til bruk utenfor Norge. Visse deler av informasjonen på dette Web-området kan gjelde produkter, programvare eller tjenester som ikke er tilgjengelige i bestemte land. Hvis du vil ha ytterligere informasjon, vennligst kontakt Norsk Solariumservice AS.

Norsk Solariumservice AS gir heller ingen garantier om at tilgang til dette Web-området er mulig for brukere utenfor Norge. Tilgang til området skjer på eget ansvar og egen risiko. Brukeren er selv ansvarlig for å overholde lokale lover.

Gjeldende lov og jurisdiksjon
Dette Web-området tilhører Norsk Solariumservice AS Bjorøygården, 5353 Straume, og det er underlagt norske lover og domsmyndigheten til norske domstoler.

Bruksvilkår
Norsk Solariumservice AS kan når som helst oppdatere eller endre de vilkårene som er fastsatt her. Du bør besøke dette Web-området regelmessig, slik at du kan holde deg oppdatert om hvilke vilkår som til enhver tid er gjeldende.

Ved spørsmål angående rettigheter, kontakt oss her.

< tilbake til toppen 

 

 


© Web: tore@tndesign.no | Norsk Solariumservice AS Bjorøygården, 5353 Straume | Alle rettigheter